Gramatyka, oprócz ortografii, to największa bolączka uczniów na zajęciach języka polskiego. Mamy wrażenie, że na samo hasło: GRAMATYKA większość uczniów reaguje alergicznie! Czy jesteśmy w stanie to zmienić? OCZYWIŚCIE! Chcemy pokazać Wam dzisiaj materiały, które sprawią, że Wasi uczniowie zaczną kojarzyć gramatykę z czymś przyjemnym, pozytywnym – z dobrą zabawą, a nie nudą i przykrym obowiązkiem. Niech wiedzą, że nawet rzeczowniki mogą ich zaskoczyć!

Proces poznawania nowych części mowy powinen iść w parze z wizualizacją, która usprawnia proces zapamiętywania. W końcu nasz mózg myśli obrazami, a nie tekstem. Naszą ulubioną propozycją są sklernotkiTM, czyli skondensowane notatki, „ściągi”, tworzone przez uczniów.  Sklernotki mogą przybierać rozmaite formy. Nasi uczniowie przyczepiają je do tornistrów, piórników, a nawet noszą w formie bransoletek! Na sklernotkach zapisać można pytania, na które odpowiadają poszczególne części mowy oraz przykładowe wyrazy. Poproście Waszych uczniów o to, by zapisali najważniejsze treści i umieścili swoje sklernotki w takim miejscu, na które często spoglądają! Zobaczycie co stanie się później! 🙂

A może zechcecie przygotować Waszą wspólną, klasową ,,sklernotkę”? W naszych klasach umieściłyśmy GRAMATYCZNĄ APTECZKĘ PIERWSZEJ POMOCY, czyli zestaw praktycznych pomocy dydaktycznych, które warto mieć pod ręką. Warto mieć ją na biurku lub w widocznym miejscu w klasie. Można zaznaczyć, że zawsze, gdy uczeń będzie miał potrzebę, może otworzyć i skorzystać z apteczki. W apteczce umieściłyśmy: gramatyczne recepty, koła ratunkowe, gry powtórzeniowe! Uczniowie wiedzą, że w razie trudności zawsze mogą sięgnąć po apteczkę i rozwiać wszelkie wątpliwości! Efekt? Uczniowie stali się bardziej samodzielni i (ku naszemu zaskoczeniu) przyswoili wiele treści podczas samego korzystania z materiałów umieszczonych w apteczce! 

Jeśli z kolei szukacie pomysłu na nieszablonowe rozpoczęcie zajęć (takie, które wprowadzi uczniów w pozytywny nastrój i wyeliminuje strach przed gramatyką) – zaproponujcie uczniom PRANIE GRAMATYCZNE! Zaskoczcie ich i przywitajcie jeszcze przed wejściem do sali! Rozdajcie każdemu koszulkę (na każdej z nich zapiszcie wyrazy należące do poszczególnych części mowy), wejdźcie do sali i rozwieście je według ustalonej legendy! Najlepiej przygotować tyle sznurków, ile części mowy. Uczeń, na którego koszulce znalazł się wyraz: SZKOŁA, zawiesi koszulkę na sznurze z napisem: RZECZOWNIKI. Pranie gramatyczne to idealny sposób na sprawdzenie wiedzy uczniów! 

Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas działania sprawdzą się również w Waszych klasach! Wspólnie pokażemy naszym uczniom, że GRAMATYKA WCALE NIE JEST NUDNA! Możemy świetnie bawić się podczas zajęć, jednocześnie ucząc się przy okazji! Wszystkie opisane materiały (a to zaledwie niewielka część tego, co przygotowałyśmy) czekają na uczestników szkolenia: PATENT NA GRAMATYKĘ! Webinar na żywo odbędzie się już jutro (4 grudnia) o 17:00! To dosłownie ostatni moment by do nas dołączyć!