Trening Edukreatywności to nasz autorski program edukacyjny, w którym proponujemy podział zajęć na trzy fazy: TRENING, EDU i KREATYWNOŚĆ. 

Celem ćwiczeń w części KREATYWNOŚĆ jest rozwój kreatywności i twórczego myślenia uczestników. Ta część zajęć powinna trwać 10-15 minut.

CO MOŻEMY ZAPROPONOWAĆ SWOIM UCZNIOM, BY MYŚLELI KREATYWNIE?

Po pierwsze, rozwijaj myślenie pytajne!

Myślenie pytajne jest podstawą kreatywności. Można je określić jako zdolność dostrzegania problemów i sytuacji problemowych oraz zdolność formułowania pytań problemowych i redefiniowania problemów. Myślenie pytajne możemy rozwijać poprzez pracę metodą burzy mózgów, przy zachowaniu nadrzędnej zasady: ilości nad jakością (w pierwszej fazie zadania generujemy jak największą ilość pomysłów, powstrzymując się od ich oceny).

Uczniowie (jak i my) uwielbiamy również zadania, które polegają na wymyślaniu pytań do podanej odpowiedzi. Takie zadania świetnie sprawdzają się jako przerwa śródlekcyjna.

Po drugie, zmieniajcie oczywiste w nieoczywiste!

Czy trójkąt może stać się kompletnie czymś innym? Jak zamienić każdą kropkę w coś innego? Nasi uczniowie mierzą się z takimi zadaniami na co dzień! Możecie po prostu narysować kilka figur geometrycznych i spróbować zamienić je w inne obiekty. Wykorzystujemy również karty pracy, które polegają na zamianie niedokończonego rysunku tak, by okazał się zupełnie czymś innym, niż początkowo nam się wydaje. 

Po trzecie, zadbaj o warunki sprzyjające kreatywności!

Zapewne większość z nauczycieli ustala z uczniami kontrakt, który pomaga im zorganizować pracę w klasie. Ale czy bierzemy pod uwagę elementy, które pomogą nam wykreować przestrzeń, sprzyjającą kreatywności? Jakie zasady sprawią, że Twoi uczniowie nie będą bali się myśleć twórczo i patrzeć kreatywnie na postawione przed nimi problemy?

Oto nasza lista “zasad” sprzyjających kreatywności:

Spodobały Ci sie nasze pomysły? Dołącz do grona TRENERÓW EDUKREATYWNOŚCI i otrzymaj wszystkie zaproponowane wyżej materiały w formacie PDF.

TRENING EDUKREATYWNOŚCI™ to kompleksowe narzędzie do rozwijania kreatywności, umiejętności uczenia się oraz usprawniania funkcjonowania lewej półkuli, a także wdrożenie edukacji emocjonalnej oraz umiejętności samoregulacji u dzieci w wieku 6-12 lat do wykorzystania w trakcie codziennych zajęć lekcyjnych na każdym przedmiocie, a także jako osobne zajęcia poszerzające ofertę edukacyjną placówki. 

PRZECZYTAJ WIĘCEJ O TRENINGU EDUKREATYWNOŚCI