Ostatnio na naszym Facebooku, za sprawą powyższego zdjęcia, rozpętała się dyskusja na temat notowania i wyglądu uczniowskiego zeszytu. Jak to jest z tymi notatkami? Czy “linearna”, tradycyjnie wyglądająca notatka może sprzyjać uczeniu się?

Możemy wczytywać się w badania, które dowodzą wyższości notowania “alternatywnego”, np. map myśli, nad notowaniem linearnym, jednak najważniejsze wydają się w tej kwestii indywidualne preferencje ucznia, poparte umiejętnościami i znajomością różnych technik notowania. Dlatego też rolą nauczyciela jest pokazać uczniowi, w jaki sposób może notować i co tak naprawdę może znaleźć się w zeszycie. Wierzymy, że zeszyt to narzędzie, które może przynieść wszystkim stronom procesu edukacyjnego wiele satysfakcji!

Jedną z metod, którą warto pokazać uczniom, jest METODA CORNELLA. Została ona opracowana przez profesora Waltera Pauka w latach pięćdziesiątych XX wieku. Na pierwszy rzut oka nie różni się ona znacząco od standardowej notatki, jednak wprowadza kilka ważnych nawyków i umiejętności.

To technika notowania, w której strona notatek podzielona jest na ściśle określone strefy: tytuł, notatka właściwa, słowa kluczowe i pytania oraz podsumowanie. Aby wykorzystać tę technikę, użyj poniższego szablonu lub poproś uczniów o podzielenie strony w zeszycie według schematu:

Czy taki podział oznacza, że w notatce nie ma miejsca na kreatywność i personalizację? Zdecydowanie nie! “Margines” na słowa kluczowe i pytania może zawierać symbole lub rysunki, dzięki którym uczniowie szybko znajdą ważną informację w tekście. Dzięki formułowaniu pytań do notatki uczniowie doskonalą umiejętność myślenia pytajnego, która jest niezwykle ważna w kontekście rozwijania kreatywności. Umiejętność pisania podsumowań może wydawać się trudna, szczególnie dla młodszych uczniów, jednak warto wypracować nawyk powracania do notatki i “streszczania” jej w postaci kilku zdań, dzięki czemu informacje zostaną utrwalone, nauczymy się selekcjonować kluczowe informacje i popracujemy nad systematycznością w uczeniu się.

Różne podejścia do notatki to tylko jeden z naszych SPOSOBÓW NA ZESZYT, które przedstawimy Wam 27 września na webinarze live!

“Sposób na zeszyt” to webinar dla wszystkich nauczycieli pracujących w szkole podstawowej, którym marzy się zmiana podejścia uczniów do zeszytu, przemienienie go w użyteczne narzędzie do samodzielnej nauki oraz wspierania systematyczności i samodzielności.

Wszyscy uczestnicy, którzy zapiszą się przed datą transmisji live, otrzymają zaświaczenie w formie papierowej w cenie. Dodatkowo, dla pierwszych 50 osób, mamy niezwykle przydatne pieczątki, które pomogą Waszym uczniom w prowadzeniu przejrzystych notatek.